EkologiaRecykling

Bezpieczny transport i magazynowanie odpadów

Bezpieczny transport i magazynowanie odpadów

Transport i magazynowanie odpadów mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo środowiska oraz życie i zdrowie ludzi. Obie te czynności odgrywają także istotną rolę w późniejszym procesie recyklingu i przetwórstwa. Warto więc zlecać składowanie i przewożenie odpadów profesjonalistom, którzy zapewniają bezpieczeństwo tego procesu. Na czym polega bezpieczny transport i magazynowanie odpadów?

Zasady magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów polega na czasowym przetrzymywaniu lub gromadzeniu ich przed transportem. Czynność ta wyróżnia się ograniczeniem czasowym. Magazynowanie odpadów może przebiegać tylko na obszarach, do których właściciel ma tytuł prawny. To faza przejściowa między zagospodarowaniem odpadów lub transportem. Przestrzeń do magazynowania odpadów nie wymaga więc tak rygorystycznych przepisów, jak miejsce do składowania. Przechowywanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi środowiska i bezpieczeństwa zdrowia obywateli. Odpady można magazynować, jeśli mają być zebrane w większą ilość i zostać przetransportowane na składowisko odpadów.

Transport odpadów – na czym polega?

W przypadku transportu odpadów wszelkie czynności powinny być wykonywane w taki sposób, aby uwzględniały właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, a także ich stan skupienia i zagrożenia, jakie mogą powodować. Osoba zlecająca transport odpadów powinna wskazać firmie wykonującej usługę miejsce przeznaczenia i podmiot, któremu ma je dostarczyć. Transport niebezpiecznych odpadów powinien natomiast odbywać się za pomocą specjalnie oznakowanych samochodów. Wywóz odpadów można przeprowadzić samemu, lub powierzyć to zadanie innym podmiotom. Znacznie wygodniej i bezpieczniej jest jednak zlecić tę czynność profesjonalistom, takim jak recykling tworzyw sztucznych Mag-Bar, który oferuje zarówno transport, jak i magazynowanie odpadów.

Dlaczego warto zlecić transport i magazynowanie odpadów profesjonalnym firmom?

Osoba posiadająca odpady do utylizacji musi pamiętać, że to na niej spoczywa odpowiedzialność za ich zagospodarowanie. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniego miejsca składowania, magazynowania i transportu takich produktów. Właśnie dlatego znacznie bezpieczniej i wygodniej jest powierzyć to zadanie odpowiedniemu podmiotowi, który posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Naruszenie zasad prawnych dotyczących gospodarki odpadami grozi nałożeniem wysokich sankcji i poważnych nieprzyjemności. Prawidłowo przeprowadzony transport i magazynowanie odpadów to pierwszy krok do efektywnego procesu recyklingu.