Pozostałe

Jak prawidłowo powinny być oznaczone kontenery na śmieci?

Jak prawidłowo powinny być oznaczone kontenery na śmieci?

Kontenery na śmieci, a także samo miejsce składowania lub magazynowania odpadów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinny być odpowiednio oznaczone. Za to, by pojemniki, kosze i kontenery na odpady zostały prawidłowo oznakowane, odpowiedzialny jest wytwórca i każdy kolejny posiadacz danego odpadu. Jak zgodnie z wymogami prawnymi należy oznaczyć kontenery na śmieci i gdzie szukać wsparcia w tej sprawie?

Jakie wymogi powinny spełniać kontenery na śmieci?

Odpady, niezależnie od rodzaju, muszą być przechowywane i magazynowane w odpowiednich koszach i pojemnikach. Kontenery na śmieci powinny więc spełniać określone prawem normy w zakresie trwałości i bezpieczeństwa. Pojemnik na odpady musi być dostosowany do właściwości fizycznych i chemicznych odpadu, szczelny i odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo, każdy kontener na śmieci i pojemnik na odpady musi być odpowiednio oznakowany. Pojemniki na odpady komunalne oznacza się poprzez zastosowanie ustalonej i wskazanej w odpowiednich przepisach kolorystyki, której towarzyszą piktogramy oraz napisy informacyjne. Odpady przemysłowe także wymagają oznakowania. Prawidłowo oznaczone muszą być również miejsca, w których składuje się i magazynuje odpady, a najwięcej reguł i restrykcji dotyczy sposobu oznaczania pojemników na odpady niebezpieczne oraz lokalizacji, w których są one przechowywane.

Jak powinny być oznaczone kontenery na śmieci?

Kontenery na śmieci powinny być oznaczone w sposób czytelny i widoczny. Tabliczki informacyjne muszą więc mieć określony rozmiar, podobnie jak użyte na nich znaki (cyfry i litery). Oznakowanie musi być przy tym zawierać przynajmniej kod odpadu lub nazwę zgodną z Katalogiem Odpadów. Należy również zadbać o trwałość zastosowanych oznaczeń i ich odporność na różne warunki atmosferyczne. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 roku wprowadziło ponadto obowiązek oznakowania miejsca magazynowanie każdego rodzaju odpadu, a także konieczność oznakowania specjalną etykietą każdego pojemnika z odpadami niebezpiecznymi o pojemności powyżej 5 litrów. Etykieta na pojemniki na odpady niebezpieczne musi zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, zbiornika, worka lub kontenera na odpady, adresu miejsca magazynowania odpadów oraz datę rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Etykieta ta musi być każdorazowo aktualizowana, gdy kontener zmieni posiadacza, miejsce pobytu lub zawartość. Należy także oznaczyć strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem białej tablicy z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Skąd pozyskać dobrej jakości kontenery na odpady i odpowiednie oznaczenia?

Certyfikowane pojemniki i kontenery na śmieci można pozyskać od dobrych firm organizujących odbiór i transport odpadów. Co więcej, Stena Recycling, nowoczesna firma zarządzająca odpadami działająca w Polsce, nie tylko dostarcza swoim klientom wysokiej jakości kontenery na śmieci, ale dostosowuje ich rodzaj i wielkość do potrzeb danego wytwórcy odpadu, a także dba o ich prawidłowe i zgodne z prawem oznakowanie. Stena Recycling dostarcza odpowiednio dobrane pojemniki i kontenery na odpady po wnikliwym audycie, dzięki czemu zamawiający je klient otrzymuje idealnie dopasowane do charakteru swojej działalności rozwiązania, a przy tym ma pewność, że nie łamie żadnych przepisów z obszaru gospodarowania odpadami. Stena Recycling udostępnia kontenery na śmieci i pojemniki na odpady różnych frakcji, również niezwykle funkcjonalne i poszukiwane pojemniki redukujące objętość odpadów.