Porady

Co zrobić z zużytym olejem?

Co zrobić z zużytym olejem?

Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się używanego silnika lub innego zużytego oleju jest powierzenie wyspecjalizowanym jednostkom. Są to firmy oferujące skup, odbiór i utylizację olejów przepracowanych. Firmy, które oferują odbiór zużytego oleju, mogą przyjeżdżać regularnie np. raz w tygodniu lub miesiącu, płacąc za niego od razu przy odbiorze, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Odbiór zużytego oleju

Efektem zużycia oleju są węglowodory aromatyczne, czyli substancje rakotwórcze powstające w wyniku wysokiego poziomu w silniku.

Zużyty olej zawiera również siarczki i związki metali, m.in. mangan, nikiel czy ołów. Są szkodliwe dla zdrowia i środowiska — kilogram oleju może zanieczyścić nawet 5 milionów litrów, czyniąc go niezdatnym do spożycia! W związku z tym nie należy dopuszczać do zbiorników wodnych, gleby i wód

Ponadto olej ten nie powinien być wylewany do kanalizacji ani używany jako paliwo do palenia w piecu. Spalanie tego typu paliwa w nieodpowiednim środowisku przyczynia się do powstawania smogu. W ten sposób opisane powyżej szkodliwe związki dostają się do naszych płuc i zwiększają ryzyko zachorowania na raka oraz poważne choroby układu oddechowego i krążenia.

Recykling oleju jest dozwolony, ale tylko w zaawansowanych piecach przemysłowych. Obiekty te muszą spełniać ściśle określone wymagania, aby w drodze administracyjnej uzyskać status spalarni. W praktyce jest to niedostępne dla serwisu samochodowego, jeśli mowa o olejach używanych w takich miejscach.

Zużyty olej – recykling

Odpady oleju powinny być odebrane przez firmę, która posiada wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne. Osoba, oddająca zużyty olej może wtedy mieć pewność, że są one transportowane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami minimalizującymi negatywne konsekwencje dla środowiska.

Odbiór zużytego oleju samochodowego można na przykład poddać recyklingowi, który będzie ponownie rafinowany lub ponownie użyty jako olej bazowy do produkcji nowych olejów, lub jako surowiec energetyczny w pojemnikach specjalnie przystosowanych do tego celu.

Skup oleju przepracowanego

Skupowanie oleju spożywczego i jego recykling to nie tylko sposób na uniknięcie kar finansowych. Za odebrane odpady zostaną wystawione Karty Przekazania Odpadów zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Warto przywiązywać szczególną wagę do tego, by działania spełniały wszelkie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.